inspiration: paris, arkitektur og skønhed

 photo pariscitypicturesnemesisbabe6_zpsdb3bdc55.jpg photo pariscitypicturesnemesisbabe7_zpsefd1a9b0.jpg photo pariscitypicturesnemesisbabe3_zps99038b36.jpg photo pariscitypicturesnemesisbabe5_zps91703a16.jpg photo pariscitypicturesnemesisbabe2_zpsca4db8c7.jpg

Tit, når jeg bliver spurgt hvad, der inspirerer mig, kan jeg aldrig svare helt præcist. Som regel bliver svaret “Tøj, farver, kunst, bygninger – hvad som helst!” og her er hvad jeg mener, når jeg taler om bygninger og arkitektur og lignende. Da jeg var i Paris tog jeg mig endelig, for en gangs skyld, tid til at kigge omkring mig og kigge op på bygningerne, når jeg gik rundt i byen. Det resulterede i at jeg lavede en lille omgang billeder af de fineste steder i Paris, som jeg synes I skulle se – selv blev jeg helt bjergtaget af alle disse syn. Jeg tog uendeligt mange billeder af karrusellen i Tuileries parken, da jeg elskede hvordan de stærke farver og den gammeldags, ornamenterede stil kontrasterede de nøgne træer omkring den. Det plettede og flakkende lys på tredje billede er jeg super glad for, eftersom det gjorde den ultra ornamenterede bygning(en af de mange ualmindeligt pyntede bygninger i Paris) med balkonen og gulddetaljerne endnu mere majestætisk. Bygningen på det fjerde billede er en af mine yndligs i Paris.. Eller bare generelt gotiske bygninger fascinerer mig virkelig meget, med deres opadstræben, skarphed og præcision, ligesom man også ser på Notre Dame. En utrolig seriøsitet omkring overornamentering, som tager åndedrættet fra mig til tider(og som den trofaste læser også ved at jeg brugte som inspiration til denne stol i mit objekt-design projekt i 3.g). Jeg stoppede op så mange gange bare for at kigge og især de gotiske bygninger tog min tid. Jeg har dog gemt noget af det bedste til sidst: en dag tog jeg tidligt fri og tog på udflugt i Le Marais, hvor jeg brugte god til på at vandre langsomt rundt for at kigge på kvarteret og til min store glæde, fandt jeg Rue Charlemagne, hvor alle “stængerne” var malet i rengbuens farver. Jeg må have lignet et fjols, da jeg så det, for jeg stod med det mest smørrede smil og gloede lykkeligt på den flotte gade og brugte rigtig god til på at få gode billeder af den.. Jeps, bygninger, gader, arkitektur og generelt det, at tage sin tid til at stoppe op og kigge, kan virkelig være inspirerende! Hvad synes I om mine billeder og de smukke parisiske steder?

Often, when I’m aksed what inspires me, I have difficulties explaining it precisely.. “Clothes, colours, art, buildings, whatever!” is often my answer, and this here is what I mean, when I talk about buildings and achitecture. When I was in Paris, I got it together to take my time to look up a bit more, when I walked around the streets. It resulted in me doing a little portion of pictures of the nicest places to see in Paris, and I wanted to show them to you, too – I, myself, was completely awe-inspired by these breathtaking views. I shot an infinite amount of the carrousel in the Tuileries gardens, since I really loved how the strong colours and old fashioned, ornamented style contrasted the naked trees all aound it. The spotted and shifty light in the third picture is a darling of mine, since it made the super ornameted building(one out on a million overornamented buildings in Paris) with the balcony and the golden details even more majestic. The building in the fourth picture is one of my faves in Paris.. Or well, just the gothic buildings in general fascinate me so much with their striving upwards, sharpness and precision, which is also seen in the Notre Dame. An incredibly serious overornamentation that takes my breath away at times(and which the trusty follower knows also inspired me in designing this chair in my senior year object-design project). I stopped so many times just to look at buildings, and especially the gothic buildings took my time. The best thing, though, I saved for last: one day, I got off early to go on a little trip to Le Marais, where I spent a lot of time, wandering around, slowly, to check out the neighbourhood and to my joyous surprise I walked onto Rue Charlemagne, where all of the “posts” on the sidewalk were painted in the colours of the rainbow. I must have looked like a fool when I saw it, because I stood there with the goofiest smile, staring happily at the amazing street ad spending a lot of time trying to get good photos of it.. Yep, buildings, streets, architecture and generally taking your time to stop and look around can be super inspirering! How do you like my photos and these beautiful places?