Marie 19 år i Paris / Marie 25 år på Frederiksberg - Nemesis, Babe