new in berlin: et stempel, en streg og kortene på bordet

 photo berlinsjovting1_zps6ef29632.jpg photo berlinsjovting2_zpsa15620b0.jpg photo berlinsjovting_zps7e3b30ab.jpg Til trods for jeg har en helt specielt kærlighed for tøj og alt hvad der til hører, er det ikke det eneste, jeg kan finde på at smide penge efter.. Selvom man ikke skulle tro det, for jeg vil næsten hellere spare på maden for at gemme penge til tøjshopping! Men her kommer mine sidste – og ikke beklædningsrelaterede – indkøb fra Berlin dryssende ind(så vi næste gang kan nå til tøjet jeg købte i London, ups!). I Berlin anskaffede jeg mig nemlig også lidt fine skrivebordssager: 1. Det er en regel, at når man er i Tyskland, skal man hamstre markere, kuglepenne og tuscher. De er billigere der, end man nogensinde ville kunne finde dem i Danmark – for at være helt ærlig ved jeg ikke hvorfor, men sådan er det bare. Så jeg hamstrede. 0,7 euro stykket er altså ikke dårligt! 2. Når man har sagt A, må man også sige B. Eller.. Hvis man har købt pæne markere til at skrive breve med, må man også købe pæne bogstavstempler til at gøre brevene endnu pænere med! Tænk jer lige nogle flotte til- og fra-kort der kommer til at være på de gaver jeg giver til jul i år! 3. Hvis man ser noget pænt og nyttigt, bør man nok købe det. Også selvom man så senere finder ud af at det overdådigt smukke spil kort, man skulle spille 500 med på togturen hjem, kun har kortene fra 7 til es.. Hvad går det lige ud på? Nå, men ekstraordinært pæne er de i det mindste! Jeps, pænhed er nu blevet indkøbt til noget andet end garderoben, så nu må jeg vel hellere i gang med at skrive breve, tegne og.. kigge på mine spillekort. Hvad synes I om mine fine nye indkøb?

Despite the fact that I have a special place in my heart for clothing and everything that goes with it, it’s not the only thing I ever spend money on.. Even though you’d think so, since I’d rather save money on food than on clothes! But anyways, here are my last – and non-clothing-related – buys from Berlin(so that we can get to the clothes I bought in London in the next new in-post.. whoops!) In Berlin, I acquired a bunch of nice stuff for my desk: 1. It’s a rule, that when you’re in Germany, you must hoard markers. They’re cheaper there that any place I’ve ever seen in DK – I have no idea why, but it’s important to know. So I hoarded. 0,7 euros per marker is not bad at all! 2. When you’ve said A, you must also say B. Or.. If you bought pretty markers to write letters with, you must also buy pretty letter stamps to make the letters even more pretty! Just think how nice my Christmas cards will be this year! 3. If you see something pretty and useful, you should probably buy it. Also even though you later find out that the extravagantly pretty deck of cards you were supposed to use for playing with on the train ride home, only held the cards from 7 through ace.. What’s that about? Oh well, at least they’re gorgeous! Yep, prettiness has been bought for something else than my wardrobe, so I guess I better get started writing letters, drawing and.. looking at my half deck of cards. How do you like my new, nice buys?