Paris Street Style: two’s company

ALL PHOTOS BY ME // More photos at NEMESIS, BABE street style

Jeps, Pariser-indlæggene kommer til at fortsætte lidt endnu eftersom jeg stadig har masser af billeder af både mig selv og andre at vise jer dernedefra. I dag får i en omgang tema-billeder – meningen var egentlig bare at smide nogle street style-billeder efter jer, men da det gik op for mig at størstedelen af dem jeg havde valgt var billeder af diverse “par”, kunne jeg lige så godt gå planken helt ud. Jeg synes det er vidunderligt hvordan det, at inkludere to personer i ét billede kan give de forskellige outfits, udtryk og billeder nye dimensioner. For eksempel er to hoppende piger i Prada-jakker klart bedre end én og to bloggere med afdæmpede sorte og creme-farvene outfits med næsten-matchende clutches giver et billede så meget mere at sige, end hvis der kun var én. Og måden hvorpå outfitsene kan forstærke hinandens udtryk er virkelig også tydeligt i andet billede hvor de to printede outfits giver større fokus på at der er tale om print, og tredje billede, hvor den grønne kappe og sort/pink kjole bekræfter hinanden i at vi har med color blocking at gøre. Mh. Hvad synes I om mine billeder og hvilket er jeres favorit?

Yup, the Paris posts keep on coming since I still have tons of photos of me and lots of other people to show you. Today you’ll get a bunch of themed photos – I didn’t mean to do a theme at first, but when I found out that most of the photos I’d picked for the post was of “couples” I decided to go all the way. I love how including two people in one photo can give the different outfits, expressions and photos new dimensions. As an example: two jumping girls in Prada coats can’t but be better than one; and two bloggers with muted black and beige outfits and almost-matching clutches gives the photo a lot more to say than if there were only one. And the way in which the outfits enhance each others expressions is clear as well, like in the second photo where the two printed outfits make the focus on both prints much more important; and the third photo where the green cape and black/pink dress just confirms each other in the fact that we’re talking color blocking here. Yum. How do you like my shots and which is your fave?